Technologia kompostowania

Spółka Newkom jest wyłącznym przedstawicielem na Polskę francuskiej firmy OCENE w zakresie sprzedaży technologii kompostowania odpadów organicznych VAL’ID®
Technologia kompostowania odpadów organicznych VAL’ID® służy do kompostowania odpadów w kontrolowanych warunkach temperaturowych.

Rodzaje odpadów przeznaczonych do kompostowania:

 • osady ściekowe,
 • odpady biodegradowalne (trawa, liście, gałęzie, odpady kuchenne),
 • odpady z zakładów przetwórstwa owocowo-warzywnego,
 • odpady z rolnictwa,
 • odpady komunalne biodegradowalne, frakcja 0-80 mm.

rośliny w kompostowniku

 

Jakie są najważniejsze zalety oferowanej przez nas technologii kompostowania?

Główne zalety:

 • skrócenie procesu kompostowania,
 • eliminacja substancji odorogennych,
 • bardzo niskie koszty eksploatacji,
 • niezależność od warunków pogodowych,
 • nie wywiera żadnych negatywnych wpływów na środowisko naturalne,
 • gwarantuje uzyskanie nawozu organicznego o szerokim wachlarzu zastosowania.

Proces kompostowania przebiega w dwóch etapach:

ETAP I

Intensywne kompostowanie w bioreaktorach przez okres od 2 do 4 tygodni w zakresie temperatur od 55 do 65 st. Celsjusza. Wsad kompostowy w bioreaktorze jest monitorowany poprzez zestaw czujników: czujniki temperatury bezprzewodowe (po cztery na każdy bioreaktor).

Mieszanka kompostowa przez cały okres intensywnego kompostowania w zależności od potrzeb jest napowietrzana za pomocą systemu wentylatorów napowietrzających (napowietrzanie posadzkowe).

otwarty magazyn

 

ETAP II

Faza przemian i dojrzewanie.

Mieszanka kompostowa po pierwszej fazie kompostowania jest przewożona za pomocą ładowarki na plac dojrzewania, gdzie zachodzi końcowy proces kompostowania.
Temperatury w pryzmie kompostowej utrzymujemy w zakresie od 30 do 40 st. Celsjusza. Proces dojrzewania trwa od 2 do 3 miesięcy – w zależności od uzyskania końcowych wartości parametrów. W fazie dojrzewania pryzma kompostowa powinna być napowietrzana za pomocą przerzucarki kompostu.

Oferowana przez nas technologia kompostowania odpadów organicznych jest zgodna z DECYZJĄ WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE

 

maszyna do kompostowania