Kompostownia odpadów biodegradowalnych

Uruchomiona w 2015 roku Kompostownia odpadów biodegradowalnych w LEŻACHOWIE koło Sieniawy pracuje w oparciu o francuską technologię VAL’ID® firmy OCENE.

Technologia VAL’ID® służy do kompostowania odpadów organicznych w kontrolowanych warunkach temperaturowych.

Kompostownia w Leżachowie należy do najnowocześniejszych Instalacji przetwarzania odpadów w Polsce.

Parametry kompostowni w Leżachowie:

  • wydajność instalacji ok.50 000 Mg/rok przetwarzanych odpadów,
  • przetwarzane odpady (komunalne osady ściekowe, odpady owocowo-warzywne, bioodpady),
  • liczba bioreaktorów: 10 szt.,
  • powierzchnia kompostowni: ok. 3,5 ha.

rośliny wrzucane do kompostowni

Nowoczesny park maszynowy:

  • Przerzucarka pryzm kompostowych Menart SPMC5822,
  • Przesiewacz mobilny Menart TR 1950,
  • Rozdrabniacz mobilny Menart P-160
  • Samochody dostawcze i kontenery na odpady
  • ciągniki rolnicze.
content-kompostownia-1
content-kompostownia-2
content-kompostownia-4

 

budynek kompostowni

Spółka Newkom Eko mając na względzie dostosowanie Instalacji do wymagań DECYZJI WYKONAWCZEJ KOMISJI (UE) 2018/1147 ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE wdraża proces modernizacji Instalacji poprzez całkowitą hermetyzację procesów produkcyjnych.