Akcesoria i urządzenia do kompostowania

Akcesoria i urządzenia do kompostowania, które znajdziecie Państwo w ofercie naszego przedsiębiorstwa to:

Preparat Mikrobiologiczny Wieloskładnikowy

AF-080 WS to wieloskładnikowy preparat mikrobiologiczny przeznaczony do przyspieszania procesu kompostowania. Składa się z niepatogennych szczepów bakteryjnych, które w swoim metabolizmie wytwarzają enzymy odpowiedzialne za prawidłowe i szybkie kompostowanie odpadów komunalnych o charakterze organicznym tzw. frakcji podsitowej 0-80. Idealnie sprawdzi się również przy kompostowaniu odpadów zielonych oraz osadów pościekowych.

maszyna do kompostowania

Zalety stosowania preparatu AF-080 WS:

* rozpad oraz degradacja szkodliwych substancji: amoniaku – do 78%, siarkowodoru – do 99%, azotynów, indolu, skatolu itp.,
* przyspieszenie procesu emulgacji tłuszczów,
* redukcja uciążliwych fetorów,
* zdolność wiązania metali ciężkich (Pb, Cr, Ni, Cu),
* silne hamowanie rozwoju patogennych drobnoustrojów (głównie Escherichia coli, Enterobacter, Salmonella),
* kierowanie pożądanymi procesami fermentacyjnymi,
* przyspieszenie procesów mineralizacji,
* higienizacja masy kompostowej,
* redukcja mikroflory patogennej,
* utylizacja resztek organicznych,
* rozkład i degradacja szkodliwych substancji znajdujących się w odciekach.

Dawkowanie:

Standardowo aplikujemy od 30 do 60 gramów preparatu w postaci granulatu na 1 tonę masy kompostowej. Preparat AF-080 WS jest każdorazowo dostosowywany, modyfikowany do potrzeb Klienta. Różnorodność technologii kompostowania oraz zróżnicowany skład masy kompostowej wymuszają modyfikacje składu oraz dawkowania. Nadrzędnym celem stosowania preparatu AF-080 WS jest całkowita redukcja uciążliwości zapachowej dla Instalacji, przyspieszenie procesu stabilizacji tlenowej z zachowaniem wymaganych parametrów dla stabilizatu a w przypadku odpadów zielonych i osadów ściekowych wyprodukowanie nawozu organicznego, spełniającego wymagania jakościowe. Preparat odporny jest na działanie chemii gospodarczej.

Środki Ostrożności:

Przechowywać opakowania szczelnie zamknięte w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła. Zapobiegać tworzeniu się pyłu.

 

Bezprzewodowy System Pomiaru Temperatury w pryzmach kompostowych Quanturi

Zautomatyzowany system monitorowania temperatury jest potężnym narzędziem do optymalizacji transformacji procesu przekształcania bioodpadów w kompost.

Ciągłe monitorowanie daje pełny obraz na temat procesu kompostowania od fermentacji do dojrzewania i kondycjonowania. System Quanturi również generuje raporty, które mogą być wykorzystane jako gwarancja dla władz sanitarnych i klientów, prawidłowego przebiegu procesu kompostowania.

System Quanturi składa się z bezprzewodowych sond temperatury. Sondy są koloru żółtego, łatwe do wykrycia, niezwykle wytrzymałe i kompatybilne z wszystkimi procesami instalacji, takie jak kompostowanie.

Zapewnia on:

 • zautomatyzowane monitorowanie temperatury,
 • poprawę bezpieczeństwa pracy,
 • optymalizację procesów kompostowania,
 • zgodność z normami krajowymi.

tablet i dokumenty

dane w tabelkach na monitorze i komputerze

urządzenie do pomiarów na odległość

Usługa Quanturi

Aplikacja sieciowa daje pełną kontrolę nad procesem monitorowania temperatury kompostu. Miejsce kompostowania może być wirtualnie odwzorowane w celu wizualizacji lokalizacji i historii temperatury każdej sondy umieszczonej w kompoście.

Specyficzne procesy kompostowania, takie jak sanityzacja, dojrzewanie lub fermentacja można zdefiniować jako i śledzone na bieżąco w celu zapewnienia zgodności kompostu. Raporty z procesu są również dostępne dla identyfikowalności i zgodności z zezwoleniami i regulacjami prawnymi. Aplikacja może być używana na komputerze, tablecie lub telefonem komórkowym.

Zawarte funkcje:

 • natychmiastowy podgląd temperatury,
 • historia zmian temperatury,
 • możliwość konfigurowania procesów kompostowania,
 • sprawozdanie zgodności procesu,
 • mapowanie pamięci wirtualnej,
 • wysyłanie wiadomości alarmowych SMS,
 • numery telefonów alarmowych,
 • notebook,
 • zmiana nazw sond,
 • grupowanie sond wg partii.

 

Włókninaprzykryty włókniną kompost

Włóknina służy do przykrywania pryzm kompostowych i utrzymuje optymalny poziom wilgotności w całym procesie kompostowania. Zwiększa to efektywność operacyjną poprzez skrócenie procesu kompostowania i poprawę jakości produktu gotowego. Co więcej, doskonale niweluje uciążliwość zapachową towarzyszącą procesowi kompostowania.

W ofercie posiadamy włókninę o wymiarach:
6,50 m x 50m

Istnieje możliwość innej konfiguracji rozmiaru włókniny.