Nawozy organiczne

Nawozy organiczne i gospodarka odpadami są z roku na rok coraz ważniejszymi zagadnieniami dla wielu państw. To, czym zasilasz glebę, ma znaczenie dla zbiorów, a tym samym dla Ciebie.

 

NORGA Natural NORGA do upraw polowych

Środek poprawiający właściwości gleby NORGA Natural do upraw polowych wzbogaca glebę w substancję organiczną oraz składniki pokarmowe niezbędne do wzrostu roślin.
Może być stosowany na wszystkich glebach w uprawach polowych oraz rekultywacji gruntów zdegradowanych.

 

nawozy organiczne