ilustracja pierwsza

Strona w budowie

Zapraszamy wkrótce!

Newkom Eko sp. z o. o.

MASZYNY I URZĄDZENIA DO KOMPOSTOWANIA
TECHNOLOGIE KOMPOSTOWANIA OCENE VAL'ID
NAWOZY ORGANICZNE NORGA I GOSPODARKA ODPADAMI

Adres firmy

ul. Leżachów 147

37-530 Sieniawa

Dane kontaktowe

Mail: info@newkom.pl

Fax: 16 307 45 10

Telefon: +48 16 307 45 00

Uprzejmie prosimy, aby osoby, które kontaktowały się z nami mailowo w dniach 17-20.12.2022 r. ponownie przesłały wiadomość.
Za utrudnienia przepraszamy!

NEWKOM EKO Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, którego celem jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w działalności firmy do końca listopada 2022 r. W ramach projektu na rzecz Newkom Eko sp. z o.o. zostaną zaprojektowane, dostarczone, zamontowane i uruchomione łącznie 3 mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy do 49,99 kW każda. Dwie instalacje zostaną zamontowane na dachach hal kompostowni w Leżachowie, a jedna na dachu hali magazynowej w Przeworsku. Poprzez wybudowanie 3 nowych mikroinstalacji o łącznej mocy ok 0,13 MWe, które produkować będą rocznie ok 125 MWhe, realizacja projektu pomoże w wypełnieniu wymogów UE oraz planów i celów krajowych i regionalnych dotyczących zwiększenia udziału OZE w bilansie energetycznym i redukcji emisji CO2. Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych po pierwszym roku po zakończeniu realizacji projektu to ok 103,25 tony ekwiwalentu CO2. Realizacja projektu przyczyni się także do zwiększenia wzrostu świadomości pracowników firmy, jej kontrahentów i okolicznych mieszkańców na temat możliwości wykorzystania promieni słonecznych do produkcji prądu. Całkowita wartość projektu to 522 750,00 zł, w tym dofinansowanie z UE to 326 224,53 zł.

ilustracja druga