NEWKOM EKO Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, którego celem jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w działalności firmy do końca listopada 2022 r. W ramach projektu na rzecz Newkom Eko sp. z o.o.  zostaną zaprojektowane, dostarczone, zamontowane i uruchomione  łącznie 3 mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy do 49,99 kW każda.
Dwie instalacje zostaną zamontowane na dachach hal kompostowni w Leżachowie, a jedna na dachu hali magazynowej w Przeworsku.

Poprzez wybudowanie 3 nowych mikroinstalacji o łącznej mocy ok 0,13 MWe, które produkować będą rocznie ok 125 MWhe, realizacja projektu pomoże w wypełnieniu wymogów UE oraz planów i celów krajowych i regionalnych dotyczących zwiększenia udziału OZE w bilansie energetycznym i redukcji emisji CO2. Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych po pierwszym roku po zakończeniu realizacji projektu to ok 103,25 tony ekwiwalentu CO2. Realizacja projektu przyczyni się także do zwiększenia wzrostu świadomości pracowników firmy, jej kontrahentów i okolicznych mieszkańców na temat możliwości wykorzystania promieni słonecznych do produkcji prądu.

Całkowita wartość projektu to 522 750,00 zł, w tym dofinansowanie z UE to 326 224,53 zł.

Firma NEWKOM Sp. z o.o. powstała w 2008 r. Przedmiotem działalności firmy jest sprzedaż maszyn, urządzeń i technologii do kompostowania odpadów. Naszą firmę tworzy zespół inżynierów, związanych od kilkunastu lat z tematyką gospodarowania odpadami.

NEWKOM Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem na Polskę francuskiej firmy OCENE w zakresie sprzedaży technologii kompostowania odpadów organicznych VAL’ID®. Jest także wyłącznym przedstawicielem na Polskę belgijskiej firmy MENART – producenta maszyn i urządzeń wspomagających pracę zakładów zagospodarowania odpadów. 

W 2016 roku powstała firma Newkom Eko, która jest właścicielem Instalacji Kompostowni Odpadów Biodegradowalnych w Leżachowie o docelowej wydajności przetwarzania na poziomie ok. 50 000 ton rocznie.

newkom_samo

Doradztwo i wdrażanie technologii
kompostowania OCENE
oraz sprzedaż maszyn i urządzeń
do kompostowania MENART

newkom_kompostownia

Uruchomiona w 2015 roku kompostownia odpadów biodegradowalnych oparta na technologii VAL'ID francuskiej firmy Ocene i maksymalnej produkcji do 50 tys ton/rocznie.

newkom_nawozy

Marka Norga to nawozy organiczne najwyższej jakości stworzony z myślą o przydomowych uprawach roślin, zakładaniu i utrzymaniu trawników, rekultywacji terenów zniszczonych nadmierną produkcją rolną.

ZNAMY SIĘ NA TYM, CO ROBIMY!

Dbamy o środowisko

dla przyszłych pokoleń.

Zespół NEWKOM EKO

CO NAS WYRÓŻNIA

Bezpieczeństwo

Nasze produkty powstają wyłącznie z naturalnych składników. Nawozy oparte na organicznych składnikach wyróżniają się bogactwem zasobów mineralnych, dzięki czemu zapewniają bezpieczne i zrównoważone wsparcie w procesie wzrostu.

Jakość

Od lat dbamy o to, aby produkty, które tworzymy były konkurencyjne pod względem jakości. Nasze nawozy przed wprowadzeniem ich na rynek są poddawane szczegółowym badaniom pod kątem wymagań jakościowych.

Technologia

Proces kompostowania jest prowadzony w dwóch etapach, które pozwalają na spokojne dojrzewanie naszych nawozów w najlepiej dobranych warunkach temperaturowych i tlenowych. Takie rozwiązanie pozwala na otrzymanie pełnowartościowego produktu.