Integrujemy technologię

dla kompostowni

NEWKOM Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem na Polskę francuskiej firmy OCENE w zakresie sprzedaży technologii kompostowania odpadów organicznych VAL’ID®. Służy ona do kompostowania odpadów w kontrolowanych warunkach temperaturowych.

Rodzaje odpadów przeznaczonych do kompostowania:

 • osady ściekowe
 • odpady biodegradowalne ( trawa, liście, gałęzie, odpady kuchenne )
 • odpady z zakładów przetwórstwa owocowo-warzywnego
 • odpady z rolnictwa
 • odpady komunalne biodegradowalne, frakcja 0-80 mm

ETAP I

Intensywne kompostowanie w bioreaktorach przez okres od  2 do 4 tygodni w zakresie temperatur od 55 do 65 st. Celsjusza. Wsad kompostowy w bioreaktorze jest monitorowany poprzez zestaw czujników (czujniki temperatury bezprzewodowe – po cztery na każdy bioreaktor).

Mieszanka kompostowa przez cały okres intensywnego kompostowania w zależności od potrzeb jest napowietrzana za pomocą systemu wentylatorów napowietrzających (napowietrzanie posadzkowe).

ETAP II

Mieszanka kompostowa po pierwszej fazie kompostowania jest przewożona za pomocą ładowarki na plac dojrzewania, gdzie zachodzi końcowy proces kompostowania. Temperatury w pryzmie kompostowej utrzymujemy w zakresie od 30 do 40 st. Celsjusza. Proces dojrzewania trwa – w zależności od uzyskania końcowych wartości parametrów – od 2 do 3 miesięcy. W fazie dojrzewania pryzma kompostowa powinna być napowietrzana za pomocą przerzucarki kompostu.

Oferowana przez nas technologia kompostowania odpadów organicznych jest zgodna z DECYZJĄ WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r., ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

GŁÓWNE ZALETY:

 • skrócenie procesu kompostowania
 • eliminacja substancji odorogennych
 • bardzo niskie koszty eksploatacji
 • niezależność od warunków pogodowych
 • brak jakiegokolwiek negatywnego wpływu na środowisko naturalne
 • gwarancja uzyskania nawozu organicznego o szerokim wachlarzu zastosowania