AKCESORIA

Preparat Mikrobiologiczny Wieloskładnikowy

▶ Likwiduje uciążliwe zapachy ◀

AF-080 WS to wieloskładnikowy preparat mikrobiologiczny przeznaczony do przyspieszania procesu kompostowania. Składa się z niepatogennych szczepów bakteryjnych, które w swoim metabolizmie wytwarzają enzymy odpowiedzialne za prawidłowe i szybkie kompostowanie odpadów komunalnych o charakterze organicznym tzw. frakcji podsitowej 0-80. Idealnie sprawdzi się również przy kompostowaniu odpadów zielonych oraz osadów
pościekowych.

Zalety stosowania preparatu AF-080 WS:

rozpad oraz degradacja szkodliwych substancji: amoniaku – do 78%, siarkowodoru – do 99%, azotynów, indolu, skatolu itp.
przyspieszenie procesu emulgacji tłuszczów
redukcja uciążliwych fetorów
zdolność wiązania metali ciężkich (Pb, Cr, Ni, Cu)
silne hamowanie rozwoju patogennych drobnoustrojów (głównie Escherichia coli,
Enterobacter, Salmonella)
kierowanie pożądanymi procesami fermentacyjnymi
przyspieszenie procesów mineralizacji
higienizacja masy kompostowej
redukcja mikroflory patogennej
utylizacja resztek organicznych
rozkład i degradacja szkodliwych substancji znajdujących się w odciekach

Dawkowanie:

Standardowo aplikujemy od 30 do 60 gramów preparatu w postaci granulatu na 1 tonę
masy kompostowej. Preparat AF-080 WS jest każdorazowo dostosowywany, modyfikowany do potrzeb Klienta. Różnorodność technologii kompostowania oraz zróżnicowany skład masy kompostowej wymuszają modyfikacje składu oraz dawkowania. Nadrzędnym celem stosowania preparatu AF-080 WS jest całkowita redukcja uciążliwości zapachowej dla Instalacji, przyspieszenie procesu stabilizacji tlenowej z zachowaniem wymaganych parametrów dla stabilizatu a w przypadku odpadów zielonych i osadów ściekowych wyprodukowanie nawozu organicznego spełniającego wymagania jakościowe. Preparat odporny jest na działanie chemii gospodarczej.

Środki Ostrożności:

Przechowywać opakowania szczelnie zamknięte. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła. Zapobiegać tworzeniu się pyłu.

Dystrybutor: Newkom spółka z o.o. 37-530 Sieniawa, Leżachów 147, tel.664 183 700

Bezprzewodowy System Pomiaru Temperatury

System monitorowania temperatury w pryzmach kompostowych

System Quanturi monitoruje temperaturę
zautomatyzowany system monitorowania temperatury jest
potężnym narzędziem do optymalizacji transformacji
proces przekształcania bioodpadów w kompost.
Ciągłe monitorowanie daje pełny obraz
na temat procesu kompostowania od fermentacji do
dojrzewania i kondycjonowania. System Quanturi również
generuje raporty, które mogą być wykorzystane jako gwarancja
dla władz sanitarnych i klientów, prawidłowego przebiegu
procesu kompostowania.

System Quanturi składa się z bezprzewodowych
sond temperatury. Sondy są koloru żółtego, łatwe
do wykrycia, niezwykle wytrzymałe i kompatybilne z wszystkimi
procesami instalacji, takie jak kompostowanie
Zautomatyzowane monitorowanie temperatury
Poprawa bezpieczeństwa pracy
Optymalizacja procesów kompostowania
Zgodność z normami krajowymi

System oprogramowania dostosowany do technologii kompostowania

Usługa Quanturi

Aplikacja sieciowa daje pełną kontrolę nad
procesem monitorowania temperatury kompostu.
Miejsce kompostowania może być wirtualnie odwzorowane w celu wizualizacji lokalizacji i historii temperatury
każdej sondy umieszczonej w kompoście.

Specyficzne procesy kompostowania, takie jak sanityzacja,
dojrzewanie, lub fermentację można zdefiniować jako
i śledzone na bieżąco w celu zapewnienia zgodności
kompostu. Raporty z procesu są również dostępne dla
identyfikowalności i zgodności z zezwoleniami i
regulacjami prawnymi.

Aplikacja może być używana na komputerze, tablecie
lub telefonem komórkowym i jest dostępna pod adresem:
https://www.quanturi.app

Zawarte funkcje:

Natychmiastowy podgląd temperatury
Historia zmian temperatury
Możliwość konfigurowania procesów
kompostowania
Sprawozdanie zgodności procesu
Mapowanie pamięci wirtualnej
Wysyłanie wiadomości alarmowych SMS
Numery telefonów alarmowych
Notebook
Zmiana nazw sond
Grupowanie sond wg partii

Włóknina

Włóknina służy do przykrywania pryzm kompostowych, utrzymują optymalny poziom
wilgotności w całym procesie kompostowania. Zwiększa to efektywność
operacyjną poprzez skrócenie procesu kompostowania i poprawę jakości
produktu gotowego. Włóknina doskonale niweluje uciążliwość zapachową towarzyszącą procesowi kompostowania.

W ofercie posiadamy włókniny o wymiarach:
5,25m x 50m
| 6,05m x 50m | 10,40m x 50m | 12m x 50m | 15,60m x 50m | 18m x 50m