Zaprojektowanie i rozbudowa instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów o część biologiczną w miejscowości Giedlarowa Gmina Leżajsk