Usługi doradcze
 • doradztwo w  doborze technologii kompostowania odpadów organicznych
 • projektowanie kompostowni odpadów organicznych
 • dobór maszyn i urządzeń
 • pomoc w uzyskaniu wymaganych certyfikatów i pozwoleń (obrót nawozami)
 • pomoc w uzyskaniu finansowania inwestycji (korzystny leasing)
 • koncepcje zagospodarowania odpadów komunalnych  (sortownie, kompostownie, produkcja paliwa itp.)
 • wypełnianie obowiązków przedsiębiorców (składanie informacji, wniosków o program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wniosków o pozwolenie na wytwarzanie odpadów)
 • porządkowanie procedur w zakresie gospodarki odpadami dla przedsiębiorców (pojemniki, rozmieszczenie, odbiorcy, dokumentacja)
 • pozwolenia zintegrowane
 • raporty o oddziaływaniu na środowisko
 • rozruch technologiczny kompostowni
 • Nowość!!!Urządzenia do utylizacji BIODPADÓW w 24 godziny
 • Nowość!!!Preparaty mikrobiologiczne do całkowitej eliminacji uciążliwości zapachowej