Kompostownia

odpadów biodegradowalnych

w LEŻACHOWIE

uruchomiona w 2015 roku

Kilka ważnych cyfr

0
tys. ton rocznie
0
arów powierzchni
0
pracowników

O nas w mediach

Oto materiał zarejestrowany przez TVP3 Rzeszów o naszej kompostowni. To nie tylko biznes ale i miejsce pracy dla wielu osób z pobliskich miejscowości.

O Kompostowni słów kilka

Uruchomiona w 2015 roku kompostownia odpadów biodegradowalnych w Leżachowie koło Sieniawy pracuje w oparciu o francuską technologię VAL’ID® firmy OCENE. Służy ona do kompostowania odpadów organicznych w kontrolowanych warunkach temperaturowych. Kompostownia w Leżachowie należy do najnowocześniejszych instalacji przetwarzania odpadów w Polsce.

Parametry kompostowni w Leżachowie:

  • wydajność docelowa instalacji ok. 50 000 ton rocznie przetwarzanych odpadów
  • przetwarzane odpady (komunalne osady ściekowe, odpady owocowo-warzywne, bioodpady)
  • liczba bioreaktorów: 10
  • powierzchnia kompostowni: ok. 3,5 h

Nowoczesny park maszynowy:

  • przerzucarka pryzm kompostowych Menart SPMC5822
  • przesiewacz mobilny Menart TR 1950
  • rozdrabniacz mobilny Menart P-160
  • samochody dostawcze i kontenery na odpady
  • ciągniki rolnicze

Końcowym produktem przetwarzania odpadów są nawozy organiczne lub środki poprawiające właściwości gleby.

Spółka Newkom Eko mając na względzie dostosowanie Instalacji do wymagań DECYZJI WYKONAWCZEJ KOMISJI (UE) 2018/1147 ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE wdraża proces modernizacji Instalacji poprzez całkowitą hermetyzacje procesów produkcyjnych.